FacebookWeChat

《蓋世群英錄》7/1

《蓋世群英錄》7/1

主辦機構: 樂樂國樂團
日期: 2018年1月7日(星期日)
時間晚上8
地點: 香港文化中心音樂廳
票價:$200/$150/$100

concert2018010701

concert2018010702

---------------------------------------------------------------------------

若果大家對本文或箏炫網站內容有任何建議或查詢,歡迎致電箏炫查詢熱線35282708。
大家亦可電郵至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 查詢。

想隨時隨地知道更快更新的古箏消息,請加入箏炫Facebook專頁