FacebookWeChat

《羅永暉「意境音樂劇場」─ 空塵》 14/4

《羅永暉「意境音樂劇場」─ 空塵》 14/4

主辦機構: 無極樂團
日期: 2018年4月14日(星期六)
時間: 晚上8
地點: 香港文化中心劇場
票價: $380, $280, $180

concert2018041401

concert2018041402

--------------------------------------------------------------------------

若果大家對本文或箏炫網站內容有任何建議或查詢,歡迎致電箏炫查詢熱線35282708。
大家亦可電郵至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 查詢。

想隨時隨地知道更快更新的古箏消息,請加入箏炫Facebook專頁