FacebookWeChat

中國詩詞作品音樂會

中國詩詞作品音樂會

主辦單位:角聲合唱團

日期:2014年01月12日(星期日)
時間:晚上8時正
地點:香港大會堂音樂廳

票價:$180、$150、$120
(學生/長者/殘疾人士半價) 

concert2014011201concert2014011202
------------------------------------------------------------------

若果大家對本文或箏炫網站內容有任何建議或查詢,歡迎致電箏炫查詢熱線35282708。
大家亦可電郵至  Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 " 查詢。

想隨時隨地知道更快更新的古箏消息,請加入箏炫Facebook專頁