FacebookWeChat

弦續香江情-呂培東演奏會

弦續香江情-呂培東演奏會

主辦單位:康樂及文化事務署

日期:2014年01月14日(星期二)
時間:晚上8時正
地點:香港大會堂 (音樂廳)

票價:$280、$200*、$120*
(*學生/長者/殘疾人士半價)

concert2014011401concert2014011402

------------------------------------------------------------------

若果大家對本文或箏炫網站內容有任何建議或查詢,歡迎致電箏炫查詢熱線35282708。
大家亦可電郵至  Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 " 查詢。

想隨時隨地知道更快更新的古箏消息,請加入箏炫Facebook專頁