FacebookWeChat

節目推介- 廣東音樂系列:王培瑜與汕頭市弦詩樂團音樂會 13/4

節目推介- 廣東音樂系列:王培瑜與汕頭市弦詩樂團音樂會 13/4

節目推介- 廣東音樂系列:王培瑜與汕頭市弦詩樂團音樂會 13/4

主辦機構: 康樂及文化事務署
日期: 2019年4月13日 (星期六)
時間: 晚上8時
地點: 上環文娛中心劇院

concert2019041301

------------------------------------------------------------------

若果大家對本文或箏炫網站內容有任何建議或查詢,歡迎致電箏炫查詢熱線35282708。
大家亦可電郵至  Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它  查詢。

想隨時隨地知道更快更新的古箏消息,請加入箏炫Facebook專頁